Leidseweg 90, Utrecht
Geldmuseum Geschiedenis Eén is meer dan de som van drie: het Geldmuseum In januari 1994 nam de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de verzelfstandiging van 's Rijks Munt, een motie aan die het samengaan van Rijksmuseum Het Koninklijk...