Troelstrasingel 3, Kampen
De Avercampschool: een Jenaplanschool in wording. De Avercampschool is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen op grond van godsdienst,...