Contact
Naam
OBS De Klimboom
Adres
Schaapsakker 1
Plaats
Heteren
Provincie
Gelderland

Historie van de school

De Klimboom is een school voor openbaar onderwijs. Het stichtingsjaar van de school is 1986. Gedreven en zeer betrokken ouders zijn de grondleggers geweest van de oprichting van de school. Zij wilden dat ouders de mogelijkheid konden krijgen om, naast de bestaande Rooms-katholieke en Protestants-christelijke scholen, te kiezen voor openbaar basisonderwijs.

Sinds 2001 heeft het gebouw haar maximale capaciteit (qua omliggende bouwruimte) bereikt met 6 permanente lokalen welke openheid uitstraalt. Vanaf het begin heeft de Klimboom zich altijd onderscheiden door een grote mate van individueel onderwijs. Er zijn dan ook veel aspecten terug te vinden die een beroep doen op de zelfstandigheid en de zelfontplooiing van kinderen.

Inmiddels telt de Klimboom ongeveer 130 leerlingen (2006/2007). Het leerlingen aantal is nu aan het stabiliseren nadat er vele jaren van groei geweest zijn. De groei van de school  was gedeeltelijk toe te schrijven aan de komst van een nieuwbouwwijk. Een andere reden voor de groei is de individuele zorg voor ieder kind waardoor ouders voor de Klimboom kiezen.

De Klimboom maakt vanaf 1 augustus 2005 deel uit van de Stichting Openbaar en Katholiek Basisonderwijs Overbetuwe.

 

Trefwoord
Basisonderwijs, Klimboom, Onderwijs, Basisschool
Rubriek
Basisscholen, Primair Onderwijs
Contact