Contact
Naam
Basisschool De Vlinderboom
Adres
N Beetsstraat 40
Plaats
Amsterdam
Provincie
Noord-Holland

Natuurlijk Leren

Natuurlijk Leren is een onderwijsvorm waarbij de lesstof aangeboden wordt aan de hand van “echte” opdrachten zodat de theorie de praktijk volgt. Kinderen worden voortdurend geprikkeld en uitgedaagd ondernemend te zijn en te werken aan de eigen talenten en mogelijkheden. Ze worden daar intensief bij begeleid.

Lees verder >

De belangrijkste kenmerken van Natuurlijk Leren

Betekenisvol
Leren in de context
Zelf keuzes maken
Leren doe je samen
Kennisconstructie
Competentiegericht
Hetrogeniteit

Overige kenmerken van Natuurlijk Leren

Overige kenmerken van Natuurlijk Leren

Elk kind zit in een zogenaamde stamgroep. Dit is een heterogene groep in de onder-, midden- of bovenbouw. (onderbouwgroepen 1, 2 en 3, middenbouwgroepen 4 en 5, en bovenbouwgroepen 6, 7 en 8).

Lees verder >

Geschiedenis van het Natuurlijk Leren

Geschiedenis van het Natuurlijk Leren

In het jaar 2000 introduceerde het APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) het Natuurlijk Leren als onderwijsconcept. Na het middelbaar beroepsonderwijs, gevolgd door het voortgezet en hoger beroepsonderwijs, werd in 2004 voor het eerst dit concept in het basisonderwijs geïntroduceerd.

Lees verder >

De zeven principes van Natuurlijk Leren.

1. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces
Er is een toenemend aantal kinderen dat niet in het keurslijf van ons onderwijssysteem past. Dit komt omdat het natuurlijke systeem botst met het sociale regelsysteem. Standaardisering gaat niet samen met individuele behoeften.

Lees verder >

De nieuwe grote ruimten

Bij Natuurlijk Leren werken de leerlingen en de leerkrachten met elkaar in mooie grote ruimten. Deze rijke leeromgeving stimuleert om samen te werken, feedback te geven en elkaars kwaliteiten te benutten. Deze vorm van interactie zorgt voor een hoger leerrendement.

Lees verder >

Trefwoord
Basisschool, Onderwijs, Scholen, Vlinderboom
Rubriek
Primair onderwijs, Basisscholen
Contact