Contact
Naam
Openbare Basisschool De Schalm
Adres
Katendrechtsestraat 61
Plaats
Rotterdam
Provincie
Zuid-Holland

 

Visie

Het team van OBS “De Schalm” staat voor het volgende;

a) Elk kind moet zoveel mogelijk leren, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Dit betekent voor ons concreet:
• Onze school maakt gebruik van moderne, nieuwe methodes. Deze methodes geven veel ruimte aan kinderen die iets extra´s ´kunnen´ maar ook aan kinderen die iets extra´s nodig hebben.
• Onze grootste zorg is goed onderwijs voor ieder kind. Als kinderen extra begeleiding nodig hebben worden ze begeleid door ons zorgteam. Dit team bestaat uit drie ervaren leerkrachten, de IB-er en tutoren.
• De Schalm beschikt over een modern computernetwerk. De kinderen gebruiken de computer bij het onderwijs in de klas. Op deze manier raken ze bekend met de mogelijkheden en ontwikkelen vaardigheid in het gebruik met computers.

b) Op school heerst een veilige, geborgen sfeer. Ieder kind heeft z´n ´eigen´ plek. Dit betekent voor ons concreet:
• Met een eigen plek bedoelen we dat ieder kind z´n eigen identiteit kan en mag behouden.
• Pestgedrag wordt niet geaccepteerd en dus aangepakt.
• School moet een plek zijn waar kinderen graag naar toe gaan. Dit doen we samen met de ouders. We betrekken de ouders onder meer door middel van de kennismakingsmiddag, bij projecten(bv door een spreekbeurt over een thema) in ieder geval bij de afsluiting ervan. Bij de groepen 1-2 nodigen we de ouders uit de eerste twintig minuten van de dag met hun kind mee te doen in de klas. Ook vragen we ouders als leeshulp in groep 3 en groep 4.

c) De kinderen leren dat ze opgroeien in een multiculturele samenleving waarbij respect voor elkaar en de omgeving van groot belang is. Dit betekent voor ons concreet:
• We voeren themagesprekken om kennis te maken met verschillende geloven en culturen. We praten ook over feesten die daarbij horen. • We hebben respect voor elkaars culturele achtergrond.
• Met kerstfeest eten we gerechten uit allerlei landen(door ouders bereid)

d) Wij vinden dat kinderen het beste tot volwassenheid komen als ze geleerd hebben zelfstandig en graag te willen werken, gebruikmakend van verschillende werkvormen en daarbij rekening houden met anderen. Dit betekent voor ons concreet:
• Er is tijd ingeruimd in het lesrooster om zelfstandig te werken, zonder hulp van de leerkracht.
• Je komt naar school om te werken(bouwen) aan je eigen toekomst en niet voor de leerkracht.
• Belonen is beter dan straffen.

 

 

Trefwoord
Openbaar, De, Schalm, Katendrecht, Primair, onderwijs, Basisschool
Rubriek
Primair onderwijs, Basisscholen
Contact